luni, 8 septembrie 2014

Rugăciune către Sfânta Fecioară Maria

Rosteşte această rugăciune de cinci ori pe zi, timp de zece zile consecutive. 

SFANTA MARIA
SFÂNTA MARIA
     La sfârşitul zilelor dai o pâine, o lumânare şi pomelnicul familiei la altarul unei biserici. Dai de pomană la un sărac din biserică: o sticlă de ulei, 1 kg de făină, 1 kg fructe şi ce te mai lasă inima şi spui: “În cinstea Maicii Domnului”. Ai să vezi atunci puterea Maicii Domnului.

    Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, spre tine îmi îndrept gândul, inima şi toate simţurile şi te rog cu lacrimi:
Până când, Măicută a milostivirii, va fi această durere necontenită pe pământ? Până când vrăjmaşii nevăzuţi ai neamului omenesc vor da lovituri atât de puternice bieţilor oameni? Până când vor pângări şi vor necinsti trupurile, sufletele şi vieţile lor?Înşelându-i ca să nu cunoască adevărul, să nu îndeplinească poruncile divine şi să nu dea slavă şi cinste pururi măritului Dumnezeu, Cel în Treime închinat: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt?
    Ridică-te, Stăpână Atotbună, si zdrobeşte pe vrăjmaşii noştri şi ai Fiului tău iubit, Iisus Hristos, îngrozindu-i cu nebiruita-ţi sfinţenie, îndreptându-ne pe cărările mântuirii, ca să dăm mereu mărire lui Dumnezeu. Roagă-te, Fecioară, pentru Sfânta Biserică, pentru propovăduirea evangheliei pe întreg pământul, pentru poporul acesta, conducătorii lui, rudele mele, pentru văduve, pentru orfani, bogaţi, săraci, necajiţi, bolnavi, pentru cei prigoniţi, pentru credintă, pentru salvarea celor care au rătăcit la secte, pentru cei răposaţi. Ajută-ne să ne pocăim, toţi oamenii de păcatele noastre, să iubim Biserica, să ne spovedim adesea, să renunţăm la păcate, vicii şi necredinţă. Ajută-ne să nu fim insensibili la chemarea divină a blândului tău Fiu, care a venit să sufere chinuri barbare pentru bietele fiinţe rănite atât de mult de vrăjmaş.
    Roagă-te, Măicuţă Sfântă, şi pentru aceste nevoi ale mele (rosteşti necazurile pe care le ai dorinţele pe care să ţi le împlinească Maica Domnului)
    Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu